Vedci vypracovali novú štúdiu, ktorá ukázala, že rozdiely medzi aktívnymi a lenivými ľuďmi možno vysvetliť anatómiou mozgu. 264 žien a mužov súhlasilo s účasťou na vedeckej práci. Hlavný orgán centrálneho nervového systému bol vyšetrovaný MRI.

echo adrotate_group(1);

V druhej fáze experimentu vedci pozvali účastníkov, aby odpovedali na niektoré otázky týkajúce sa ich vlastných potrieb a kontroly vykonaných činností. Na to dostali určité body. Výsledky ukázali, že leniví ľudia majú amygdaly a pôsobia ako centrum kontroly mozgu v čase strachu.

Keď už hovoríme o lenivých ľuďoch, sú schopní vyvodiť závery a poučiť sa z minulých chýb. To však vedie k väčšiemu stupňu obáv z výkyvov pri rozhodovaní.

Bolo tiež zistené, že ak existuje nízka funkčná spojitosť medzi dorzálnou zónou prednej cingulárnej kôry a amygádou, túžba neuskutočniť určité akcie sa zvyšuje neskôr.

 

Zdroj: actualnews.org | Foto:youtube.com

echo adrotate_group(3);