Nie všetky choroby možno pripísať dnešnej uponáhľanej dobe. Ako sa zdá niektoré prežívajú už celé tisícročia. To nie je nová informácia, ale predsa…zistenie, že nejaký smrteľný vírus prežil dlhšie ako niektoré živočíšne druhy pôsobí skutočne desivo. A presne pred takúto krutú skutočnosť bol postavený tím vedeckých odborníkov v Dánsku…

 Títo vedci totiž  izolovať DNA zo  zubov človeka, ktorý žil pred štyri a pol tisíc rokmi. Tak objavili stopy smrtiaceho vírusu hepatitídy B. Podľa  Science Alert, je to najstarší  dôkaz hepatitídy B.

Okrem DNA zubov, vedci analyzovali genetický materiál získaný z kostí pravekých ľudí. V projekte, ktorý robila Kodanská univerzita, sa nachádzali pozostatky sto tridsiatich štyroch prehistorických ľudí. Pritom niektoré z nich boli staré až sedemtisíc rokov.

“Použili sme enzymatickú metódu sekvenovania, ktorá sa štiepi dlhé reťazce DNA na fragmenty. Tie sú následne analyzované vo špecificky  získaných dátach a porovnávané s informáciami o genetickej štruktúre pravekých ľudí, ktoré máme k dispozícii.. a zistili sme niečo zaujímavé. .. Našli sme stopy hepatitídy B vo vzorke, ktorá patrila osobe, ktorá žila pred štyrmi a pol miléniami , “hovorí autor štúdia Eske Villerslev.

Predtým boli známe pozostatky osoby infikovanej vírusom hepatitídy B, ktorý žil pred štyristo päťdesiatimi rokmi. Nové dôkazy naznačujú, že tento nebezpečný vírus je aspoň desaťkrát starší. Hepatitída B, ako naznačujú vedci, bola veľmi časťou chorobou v Eurázii už pred tisíckami rokov.

 

Zdroj: planet-today.ru | Foto:pixabay.com; youtube.com

Hľadáte prácu? Skúste www.NovyJob.sk

Potrebujete nejakú službu? Skúste www.Sluzbomat.sk