Aká je realita vo vesmíre? Existuje tam vôbec nejaká realita? Vieme , že v hlbokom kozmickom priestore jednoducho nefungujú fyzikálne zákony tak, ako na Zemi. A teraz kozmológovia prišli s ďalším šokujúcim zistením. Objavili mikroskopické stopy čiernych dier z iných vesmírov. Najmä kozmické telesá patrili do vesmíru, z ktorého sa narodil tento.

echo adrotate_group(1);

V online knižnici arXiv.org bol článok od Rogera Penrosea a ďalších vedcov o najnovších zisteniach v oblasti astrofyziky a matematiky.

S pomocou moderného vybavenia vedci zachytia “ozvenu” veľkého tresku v podobe sekundárneho žiarenia. Druhé vychádza z postupného zániku čiernych dier, ktoré by mohli existovať v hypotetickej dimenzii.

Podľa teórie Penrose a jeho kolegov má jednotné rozdelenie hmoty vo vesmíre vedecké vysvetlenie. Mohlo by to vyplynúť z existujúcej singularity, ktorá sa objavila po výbuchu “predka” obsahujúceho len fotóny, čierne diery a iné častice bez hromadenia.

To je dôvod, prečo sú Hawkingove body v “ozvene” veľkého tresku stále fixované teleskopmi BICEP2 a Planck. Tieto body priniesli čierne diery v iných vesmíroch.

Zdroj: arXiv.org | Foto:youtube.com

echo adrotate_group(3);