Lekárov v Kanade sa stalo niečo neskutočné! Po tom, ako sa rozhodli odpojiť štyroch pacientov z podpory života, mozgová aktivita jedného z nich pokračovala ďalej! Mozog však prežíva len tzv “minútu” po smrti…

echo adrotate_group(1);

Po tom ako bola u daného pacienta potvrdená smrť (meranie tepu a pod.), mozgové vlny pacienta pracovali ďalej akoby sa nachádzal v hlbokom spánku. Je možné, že tento pacient bojoval o svoj život do poslednej chvíle?

mŕtvola

Lekári si doteraz mysleli, že smrť prebieha u každého rovnako, avšak tento prípad im ukázal, že každý sme je jedinečný!

Vedcov to preto núti zamyslieť sa nad tým, či sú si ľudia skutočne vedomí toho, čo sa deje s nami i po smrti, Nevýhodou však je, že doteraz je zaznamenaná len jediná výnimka a s takouto štatistikou sa pracuje veľmi ťažko.

Rozhodne však ide o jedinečný prípad, kedy je potrebná ďalšia analýza a ďalšie informácie.

mozgová aktivita

Zdroj: sciencealert.com |Foto: wikimedia, pexels

echo adrotate_group(3);