Vo vedeckom svete sa vyskytol názor, na existenciu vysokého stupňa rizika globálnej katastrofy. Tentoraz  je to nebezpečenstvo postupnej transformácie Zeme na “smrteľný skleník”. Postupne sa mnohé regióny planéty môžu stať neobývateľnými, a to aj napriek snahe  ľudstva plniť  požiadavkami Parížskej dohody.

Priemerná teplota sa čoskoro údajne zvýši o o tri až štyri stupne. Tento trend vyvolá ďalšie procesy, ktoré sa v niektorých prípadoch sa stanú nezvratnými. Globálna teplota na planéte môže neustále kriticky rásť. V súčasnosti je tento ukazovateľ o jeden stupeň vyšší ako úroveň predindustriálneho obdobia (polovica 19. storočia). Will Steffen z Austrálskej národnej univerzity a jeho kolegovia odhadujú riziko zmien na planéte podľa scenára, ktorý postavili. Používa termín “Zem-skleník”.

Chris Rapley, profesor klimatických vied na University College London povedal: “Predchádzajúce výskumy ukázali, že zvýšenie priemernej globálnej teploty o 11-12 stupňov by spôsobilo stratu viac ako polovice územia, ktoré je v súčasnosti osídlené ľuďmi. Stalo by sa absolútne neobývateľné.Takže neustále otepľovanie by viedlo do nového a nekontrolovateľného horúceho stavu, čo by predstavovalo existenčnú hrozbu pre ľudstvo a väčšinu existujúcich živočíšnych druhov.”

Podľa vedcov úroveň svetového oceánu teraz prekračuje údaje z polovice minulého storočia o 10-60 metrov. Situáciu zhoršujú emisie skleníkových plynov z ľudskej činnosti. To spôsobuje antropogénne otepľovanie o dva stupne. Vedci sa domnievajú, že Zem sa približuje k svojim planetárnym hraničným hodnotám. Ťažko odhadnúť kedy presne ich prekročí, ale v tom okamihu sa  ľudstvo ocitne na rýchlejšej ceste k zničeniu ďalších podmienok existencie.

Jediným spôsobom, ako sa vyhnúť potenciálnej planéte Zemi, by bol aktívny prístup vedcov a ochrancov životného prostredia, aby sa urobili “hlboké škrty” na zníženie emisií skleníkových plynov, ako aj odstránenie oxidu uhličitého z atmosféry pomocou technologického pokroku.

Výskumník z oblasti klímy Dr. Phil Williamson z University of East Anglia povedal: “V kontexte leta roku 2018 to určite nie je prípad plačúceho baránka, ktorý vyvoláva falošný poplach.  Vlci sú teraz v dohľade.”

Zdroj:express.co.uk | Foto:youtube.com

Hľadáte (novú) PRÁCU?
Kliknite na pracovný portál NovýJOB.sk

Každý deň množstvo nových a skvelých pracovných ponúk.