V minulosti nebolo nič nezvyčajné, že na obrazoch svätých sa vyskytovali nezvyčajné tvory. Tieto bytosti mali nečakane veľkú moc a preto ich maliari chceli takto zväčšiť. Je však možné, že nám zanechali takto oveľa viac ako očakávali?

echo adrotate_group(1);

Z akého dôvodu sa na týchto obrazoch nachádzajú lietajúce objekty, keď v tej dobe technológia nebola ani zďaleka na takom stupni vývoja? A odkiaľ brali maliari čudné tvary týchto lietajúcich lodí? Poďme sa pozrieť na najslávnejšie z nich…

Carlo Crivelli, Zvestovanie so sv. Emidiom 1486

Tento obraz zobrazuje pannu Máriu krátko pred počatím. Lúč svetla, ktorý vychádza z neznámeho kruhového objektu na oblohe má vraj zobrazovať svätožiaru Pána, avšak nadšenci UFO sa nad týmto názorom len pozastavujú a smejú.

Carlo Crivelli

Podľa nich bola Mária pomocou genetického inžinierstva oplodnená inou, mimozemskou rasou a Ježiš nie je nič viac ako len výsledok tejto genetickej manipulácie.

Je možné, že Carlo Crivilli bol svedkov nejakého mimozemského stretnutia a takto sa snažil zanechať odkaz? Rozhodne však nejde o jeho jediné dielo podobného rázu.

Masolino da Panicale, Snežný zázrak 1428 – 1432

Podobne však bol aj na tom Masolino da Panicale, ktorý na svojom obraze zachytil legendu o tom ako v jeden obzvlášť teplý deň nasnežilo v Ríme.

Masolino de Panicale

Autor, ktorý bol preslávený tým, že sa zameriaval na detaily zachytil túto udalosť obzvlášť zvláštne. Ľud je prekvapený z toho, že v taký teplý deň nasnežilo a Ježiš s Máriou sa na to z oblakov dívajú – taká je oficiálna interpretácia.

Je to však skutočne tak? Nechcel nám autor, ktorý sa zameriava na detaily týmto niečo povedať? Oblaky sa totiž až primoc podobajú na UFO lode a možno pomocou tohoto vyobrazenia chcel povedať, že Ježiš skutočne nebol ľudského pôvodu. A čo tá náhla klimatická zmena?

Či už tieto obrazy mali vypovedať viac ako zobrazujú je len na vašom posúdení. My sme si však viac než istý, že každá minca má dve strany – a preto aj obrazy nepoukazujú len na svätých, ale aj na…

Zdroj: wikipedia |Foto: wikimedia

echo adrotate_group(3);