Rádiofrekvenčné a elektromagnetické polia, ako sa ukázalo, neovplyvňujú vývoj rôznych typov rakoviny mozgu. V novej štúdii vedci dokázali nedostatok korelácie medzi výskytom nádorov a prácou pod vplyvom týchto vĺn.

V experimente bolo zapojených približne 2000 pacientov s meningiómmi a gliómami, ako aj približne 5 500 ľudí z rôznych krajín ako kontrolná vzorka. Niektorí účastníci štúdie pracovali so zariadením alebo v jeho blízkosti, ktoré je zdrojom elektromagnetického žiarenia.


Dáta pozorovania boli spracované s použitím metódy SEM, ktorá umožňuje vypočítať priemernú úroveň expozície rádiofrekvenčným poľom.

Negatívny vplyv elektromagnetických vĺn na vývoj mozgových nádorov nebol potvrdený a v prípadoch nájdenia vhodných asociácií bol percentuálny podiel pomeru šancí extrémne malý.

 

Zdroj: actualnews.org | Foto:youtube.com

Hľadáte (novú) PRÁCU?
Kliknite na pracovný portál NovýJOB.sk

Každý deň množstvo nových a skvelých pracovných ponúk.