O Ježišovi Kristovi, ako o spasiteľovi a Božom Synovi kolujú tie najrôznejšie mýty a konšpirácie. A niektoré z nich sú skutočne bizarné.  Jedna z nich tvrdí, že Ježiš Kristus bol schopný sa formovať- presunúť do akejkoľvek podoby. Tú následne využíval aby si dodal silu pred krutým osudom ukrižovania. A čo je zaujímavejšie- táto teória vznikla na základe starovekých egyptských  textov.

Boli objavené dva samostatné texty, ktoré sa teraz nachádzajú v Morganskej knižnici a múzeu v New Yorku a ďalšie v Múzeu univerzity v Pensylvánii. Ich obsah bol dešifrovaný len v posledných rokoch.

Texty, ktoré sa datujú zhruba 1200 rokov a sú napísané v kópskom jazyku – druh dialektu v Egypte – popisujú, ako Pontius Pilát večerá s Ježišom v noci pred jeho ukrižovaním a údajne ponúkol, že na miesto Mesiáša, obetuje a odsúdi na smrť svojho vlastného syna.

Časť textu hovorí: “Bez ďalšieho blahobytu Pilát pripravil stôl a jedol s Ježišom piaty deň v týždni. A Ježiš požehnal Piláta a celý jeho dom. ”

Riman, ktorý je považovaný za svätého, potom povedal Ježišovi: “No, hľa, prišla noc, vstala a odišla, a keď príde ráno a obvinia ma kvôli tebe, ja im dám jediného syna, ktorého mám, aby ho mohli zabiť namiesto teba. ”

Na to Ježiš odpovedá: “Ach, Pilát, ty si bol považovaný za hodný veľkej milosti, pretože si mi ukázal dobrú vôľu.”

Mimoriadne podrobne ale  text popisuje, ako úrady žiadali Judáša, aby pobozkal Ježiša, a tým ho identifikoval, pretože mal schopnosť zmeniť tvar.

Takto je prezentovaná Judášova zrada Ježiša: “Židia povedali Judášovi: „ Ako ho zatkneme (Ježiša)? “Pretože nemá jedinú podobu, ale jeho vzhľad sa mení, niekedy je rudý, niekedy je biely , niekedy je červený, niekedy je pšeničný, niekedy je bledý ako askét, niekedy je mladý, niekedy starý človek. ”

Historici sa však domnievajú, že je nepravdepodobné, že by niekto mohol považovať text za pravdivý.

Roelof van den Broek z univerzity v Utrechte v Holandsku povedal pre Live Science, že ani sám autor týmto slovám pravdepodobne  neveril.

Povedal: “Zdá sa mi ťažké uveriť, že to naozaj urobil, ale niektoré detaily, napríklad večera s Ježišom, sa pravdepodobne skutočne stali.

“Ľudia tej doby, aj keď boli dobre vzdelaní, nemali kritický historický postoj. Zázraky boli celkom možné tak prečo by staroveký príbeh nebol pravdivý?”

 

Zdroj: express.co.uk | Foto:youtube.com; commons.wikimedia.org; publicdomainpictures.net