Ježiš Kristus mohol mať okrem 12 učeníkov- mužov aj 12 učeníkov- žien. Tie ale boli neskôr z historických záznamov vymazané. K tomuto záveru dospeli odborníci, ktorí analyzovali záznamy v Novom zákone. Bude sa dať vôbec teraz zistiť pravda?

echo adrotate_group(1);

Odborníci sa rozhodli zistiť, akú úlohu zohrávali ženy na udalostiach, ktoré sa odohrali pred viac ako 2 000 rokmi.

V procese utvárania kresťanstva boli podľa Nového zákona prvé miesta obsadené mužmi, ale Helen Bondová a Joanne Taylorová, odborníčky na bibliu a biblické texty, majú odlišný názor.

Pri analyzovaní textov dospeli k záveru, že na každého učeníka  Ježiša Krista pripadala rovnako významná kolegyňa. Autorky diela napríklad pripisujú tento post Márii Magdaléne, ktorá bola považovaná za „ženu hriešnicu“. Takýto scenár sa však v odbornej sfére považuje za nepravdepodobný, hoci je širokou verejnosťou všeobecne prijímaný.

Odborníci sa domnievajú, že úloha žien bola úmyselne znížená. Najmä ich zmienka bola vymazaná z takmer všetkých významných textov tohto obdobia a dokonca aj z beletrie. Kľúč k úlohe žien, podľa Taylorovej, možno nájsť v štúdiu jazyka používaného na ich opísanie v Novom zákone.

Zdroj: actualnews.org | Foto:youtube.com

echo adrotate_group(3);