Astronómovia, ktorí študovali údaje teleskopu Fermi, identifikovali príčinu vzniku “temnej hmoty” v centre Mliečnej dráhy. Záblesk neviditeľnej látky vznikol nie rozpadom jeho častíc, ale obyčajnými hviezdami.

echo adrotate_group(1);

Gama-ďalekohľad “Fermi” v roku 2009 zistil prebytok žiarenia v strede galaxie s jasom v oblasti vysokoenergetickej oblasti spektra, čo výrazne prevyšuje teoretické parametre. Vedci naznačili, že zdrojom žiarenia temnej hmoty boli rozpady zrážajúcich sa častíc.

Ďalšie pozorovania objektu pomocou Fermiho a röntgenového teleskopu NuSTAR spochybňujú hypotézu uvedenú vyššie. Vedci si všimli rozloženie luminiscencie, čo je v rozpore s predchádzajúcim záverom: vyzeralo to ako oddelené body. Na základe týchto údajov astronómovia predpokladali, že žiarenie môžu produkovať mladé neutronové hviezdy.

Odborníci z univerzity v Amsterdame dokázali obhájiť novú hypotézu. Spracovali údaje Fermiho so špeciálnym algoritmom, porovnávajúc hmoty milisekundových pulzárov na rôznych miestach v strede Mliečnej dráhy a ich jasnosti v rozsahu gama. Ako sa ukázalo, existoval vzťah medzi miestami hviezdneho zoskupenia a intenzitou žiarenia “temnej hmoty”.

Zdroj:actualnews.org | Foto: youtube.com

echo adrotate_group(3);