Nové výskumy ukazujú, že magnetické póly sa menia a transformujú oveľa rýchlejšie, než sa doteraz predpokladalo. Pritom príliš drastické výkyvy by mohli viesť k tomu, že satelity na obežnej dráhe sa rozpadnú a nastanú globálne výpadky sietí. 

Údaje zverejnené čínskymi geofyzikmi ukazujú, že póly môžu prepínať takmer 30 krát rýchlejšie, ako sa predtým predpokladalo.

Vedci uviedli, že majú niekoľko dôvodov, prečo by mohlo dôjsť ku katastrofe,

Zemské magnetické pole je zhruba o 10% slabšie v porovnaní s rekordmi, ktoré sa začali pred 175 rokmi, čo znamená, že póly sú viac náchylné k posunu.

A rozhodne je tento presun veľmi oneskorený, zvyčajne sa vyskytuje každých 200 000 až 300 000 rokov – posledné bolo pred 780 000 rokmi.

Jürgen Matzka z Ústavu zemskej a environmentálnej vedy v Postupime povedal: “Exkurzie, ktoré ovplyvňujúce zemské póly sa dejú čoraz častejšie. Hoci nepredstavujú žiadnu bezprostrednú hrozbu pre ľudstvo, mohli by sme vidieť hromadné satelitné zlyhanie.”

Kvapalina meta chrúca sa z jadra Zeme spôsobuje, že na  planéte sa vytvorí magnetické pole.

Ale keď táto kvapalina prúdi iným smerom, môže to mať na magnetické pole  veľký vplyv. Satelitné údaje z Európskej vesmírnej agentúry ukazujú, že magnetické pole oslabuje kvôli “nepokojnej činnosti” v jadre Zeme.

Niektorí tvrdia, že ak by došlo k výrazným výkyvom,  elektrické rozvodné siete by zlyhali, klíma by sa zmenila, ožiarenie by bolo vyššie a slnečný vietor by mohol preraziť porušenú ozónovú vrstvu.

Alanna Mitchellová, ocenená vedecká novinárka, napísala na začiatku tohto roka: “Nebezpečenstvo: ničivé prúdy častíc zo slnka, galaktické kozmické žiarenie a zvýšené ultrafialové lúče B z ozónovej vrstvy poškodenej žiarením- to je len  niekoľko následkov neviditeľnej sily, ktoré by mohli poškodiť alebo zabiť živé bytosti. ”

Milióny zomrú v následnom chaose a najmenej 100 000 zomrie každý rok v dôsledku zvýšeného žiarenia, dodávajú vedci.

Zdroj: dailystar.co.uk | Foto:youtube.com