Dan Hooper, vedec na americkej Fermi National Accelerator Laboratory, predostrel šokujúcu hypotézu. Podľa neho je celkom možné, že  mimozemšťania ukladajú a zbierajú hviezdy pomocou technológie zvanej Dyson Spheres. Prečo to robia? Jednoducho chcú prežiť…

Dyson Spheres- teda Dysonové gule- sú teoretické štruktúry schopné obmedziť hviezdu na filtrovanie obrovských zásob energie.

V predbežnom publikačnom dokumente Dr Hooper teoretizoval mimozemské  druhy schopné túto technológiu využívať, aby sa chránili pred sústavným rozširovaním vesmíru..

Energia vesmíru ako ochrana

“Výsledkom bude, že v priebehu nasledujúcich približne 100 miliárd rokov všetky hviezdy, ktoré sa nachádzajú mimo naše galaxie, spadnú za kozmický horizont a stanú sa nielen nepozorovateľnými, ale úplne nedostupnými, podľa toho, koľko energie by z nich  mohlo byť vyňaté…Tu zvažujeme pravdepodobnú reakciu vysoko vyspelých civilizácií na túto situáciu. Predovšetkým argumentujeme, že na maximalizáciu prístupu k využiteľnej energii by sa dostatočne pokročilá civilizácia rozhodla rýchlo expandovať smerom von, budovať Dyson Spheres , alebo podobné štruktúry okolo známych hviezd a využívať energiu, ktorá sa využíva na zrýchlenie týchto hviezd od blížiaceho sa obzoru a smerom k stredu civilizácie. ”

Podľa hypotetického scenára by mohli technologicky pokročilé mimozemské rasy zacieliť na hviezdy, ktoré sú menšie ako v našej slnečnej sústave, aby využili ich neuveriteľnú silu.

Rozširovanie vesmíru

Výskum prítomnosti temnej hmoty vo vesmíre naznačuje, že priestor sa rýchlo rozširuje a vzdialenosť medzi planétami a hviezdami rastie.

Takzvaná Hubbleova konštanta, ktorú prvý krát predstavil astronóm Edwin Hubble v roku 1992, tvrdí, že vesmír rastie rýchlosťou 68 km / s.

Rozšírenie sa považuje za následok Veľkého tresku, keď vesmír prenikol do existencie.

Najnovšie odhady týkajúce sa rýchlosti expanzie uvádzajú číslo v rozmedzí približne 71,9 km / s, avšak rozdielne merania prinášajú rôzne výsledky.

Sherry Sulu z inštitútu Mx Planck povedala: “Rýchlosť rozširovania vesmíru sa začína merať rôznymi spôsobmi s takou vysokou presnosťou, že skutočné nezrovnalosti môžu smerovať k novej fyzike nad rámec našich súčasných poznatkov o vesmíre.

Ostaneme vo vesmíre sami?

Dr Hopper je presvedčený, že v priebehu asi 100 miliárd rokov, všetka hmota, ktorá nebude gravitačne viazaná na galaxiu Mliečna dráha, zmizne v prázdnote..

Hviezdy viazané na Dyson Spheres by mohli tento problém obísť vytvorením gravitačných barier, okolo ktorých by sa civilizácie mohli zhromaždiť.

Vedci píšu: “Vzhľadom na nevyhnutnosť prekročenia horizontu sa každá dostatočne vyspelá civilizácia, ktorá je odhodlaná maximalizovať svoju schopnosť využívať energiu, rozšíri po celom vesmíre a pokúsi sa zabezpečiť toľko hviezd, ako je to možné, skôr ako sa stanú trvalo nedostupnými.

“Za týmto účelom by mohli vytvoriť Dyson Spheres alebo iné takéto štruktúry okolo hviezd, s ktorými sa stretávajú, a využívať energiu, ktorá sa zhromažďuje na pohon týchto hviezd smerom k stredu civilizácie, kde sa stanú gravitačne viazané a tým chránené pred budúcim rozšírením priestoru. ”

Zdroj: express.co.uk | Foto:youtube.com