Naše rozhodnutia majú svoje dôsledky a ľudstvo by si to malo konečne uvedomiť! Vedci uviedli, že iba 13% svetových oceánov zostáva nedotknutých ľudskými aktivitami. Zvyšok podielu podľahol určitým zmenám pod tlakom našej prítomnosti, vrátane rybolovu a lodnej dopravy.

V zložení svetového oceánu je len veľmi málo miest, v ktorých nebol zaznamenaný priamy vplyv ľudí na životné prostredie. Vedci sa rozhodli určiť dané územie a predložili príslušný zoznam. Zohľadnil celkový vplyv ľudí na určitú oblasť v percentách.

“Wild” počítalo s územím, v ktorom bol dopad nižší ako 10%. Pri vyhľadávaní úplne nepreskúmaných oblastí vedci narazili na neprekonateľné prekážky, nakoľko ľudstvo ovplyvnilo vodnú oblasť celého svetového oceánu.

Podľa výsledkov experimentu, aby sa identifikovali “divoké” oblasti, výskumníci zistili malé oblasti, z ktorých niektoré sú vyhradené pre rezervy. Kontroluje sa prísna kontrola ľudskej činnosti a povaha vody je chránená pred vonkajšími vplyvmi.

Časť vodnej plochy v blízkosti pólov je takmer nikdy civilizáciou nepoužívaná. Z toho vyplýva, že len 13% celkovej vodnej plochy Zeme ešte nemalo čas prispôsobiť sa pre vlastné potreby človeka.

Zdroj:actualnews.org| Foto:youtube.com