Aj Zem prežila svoju históriu zrodenia. A to nie len z hľadiska vývoja živých organizmov, alebo vzhľadu povrchovej štruktúry…Podľa astronómov praveká Zem bola v rannom „detstve“ sužovaná viacerými katastrofami. Tie zapríčinili vznik viacerých krátkodobých družíc. Ale mali aj iný efekt- sformovali planétu, na ktorej mohol vzniknúť život…

echo adrotate_group(1);

 

 V dávnej minulosti planéty bola Zem obklopená viac ako piatimi „protolunami“, ale tie napokon zanikli  z dôvodu zmien v gravitačnom poli alebo zmeny v  rýchlosti rotácie. Buď sa stratili v hlbokom vesmíre, alebo sa zrútili. Svedčia o tom aj mnohé simulácie zrážok “protolun”, ako aj simulácie ich vzájomných gravitačných interakcií.  Odborníci zistili, že tieto procesy by mohli viesť k ich zhlukovaniu do viacerých markerových objektov a následnému vymršteniu z obežnej dráhe Zeme alebo pádu na povrch planéty. Potvrdenie tejto teórie vidia v zjavných  hmotnostných rozdieloch medzi horninami a rovinami.

Takéto “lunopády” ovplyvnili geológiu a vývoj na Zemi, spôsobili zmenu rýchlosti jej rotácie. Je možné, že v budúcnosti planéta zostane bez Mesiaca, ale podľa expertov to neovplyvní jej pohyb okolo Slnka a jeho osi.

Podľa teórie vplyvov bol Mesiac vytvorený zo zmiešaných látok vyvrhnutých v dôsledku zrážky Zeme s jedným z protoplanetov. Ako predpokladajú vedci, také katastrofy v počiatočnej fáze svojej existencie Modrá planéta prežila veľa, mohlo by sa okolo nej vytvoriť mnoho prirodzených družíc.

Zdroj: actualnews.org | Foto: pxhere.com; flickr.com; pixabay.com

echo adrotate_group(3);